Rzetelny dostawca
ISO:9001

Zabezpieczenia zbiorników

SM

Membrana uszczelniająca jest bardzo cienką uszczelką, łatwą do zamontowania pomiędzy

PFG/PFG-S

PFG i PFG-S są to urządzenia do podpowierzchniowego wytwarzania piany. Powietrze zostaje zasysane do wnętrza urządzenia poprzez

HSSS

Urządzenie wykorzystywane jest w celu dostarczenia piany na powierzchnię cieczy w zbiorniku za pomocą elastycznego węża.

FMX OFG

Prądownice piany OFG instalowane są na zewnętrznej ścianie zbiorników, powyżej poziomu przechowywanego produktu, wytwarzają

FMX OFGR

Prądownica piany wytwarza i podaje pianę na powierzchnię cieczy. Dostępne są dwa typy prądownic, OFG i OFGR wykorzystywane
Certyfikaty urządzeń