Rzetelny dostawca
ISO:9001

FillFoam ANSUL

FillFoam ANSUL

Opracowany przez firmę ANSUL system piany lekkiej to skuteczne rozwiązanie w przypadku hal produkcyjnych, magazynów, piwnic, tuneli, hangarów lotniczych i innych obiektów, gdzie występują materiały palne i chemikalia. System polega na automatycznym podaniu piany lekkiej poprzez całkowite wypełnienie chronionego pomieszczenia.

Piana lekka na bazie odpowiedniego środka pianotwórczego tworzy szczelną warstwę uniemożliwiającą dalsze spalanie oraz zabezpiecza przed parowaniem palnych, toksycznych substancji. Jednocześnie niewielka ilośc wody zawarta w pianie powoduje znaczne zmniejszenie strat popożarowych.

System piany lekkiej projektowany jest w oparciu o wytyczne NFPA 11 "Standard for Low-, Medium-, and High Expansion Foam" z uwzględnieniem rodzaju chronionej konstrukcji, czasu wypełnienia, wysokości składowania materiałów palnych i innych czynników mających wpływ na skuteczność oraz optymalny koszt instalacji.

Kompletny system składa się z następujących elementów:

  • Systemu detekcji i uruchamiania
  • Źródła wody
  • Zbiornika do przechowywania środka pianotwórczego bladder tank
  • Środka pianotwórczego Jet-X
  • Zespołu dozowania piany
  • Zaworu zalewowego
  • Instalacji rurowej piany/wody
  • Generatorów pianowych z wentylatorem Jet-X

Generator piany lekkiej JET-X do systemu FillFoam

Generator piany lekkiej Jet-X wytwarza stabilną, jednolitą pianę o liczbie spienienia od 200 do 1000. Roztwór środka pianotwórczego

FMX JET X AGENT

JET-X HI-EX jest syntetycznym środkiem pianotwórczym stworzonym na potrzeby systemu piany lekkiej opartego na generatorach JET-X.
Certyfikaty urządzeń