Rzetelny dostawca
ISO:9001

SKUM FP 6%

SKUM FP 6%

SKUM FP 6% jest środkiem pianotwórczym bazującym na mieszaninie zhydrolizowanych protein fluorowych związków powierzchniowo czynnych oraz inhibitorów korozji. Jest przechowywany i transportowany w postaci koncentratu, aby zapewnić łatwość stosowania i znaczne oszczędności w masie i powierzchni.

Przeznaczony do wytwarzania piany jako 6% roztwór przy użyciu wody wodociągowej, morskiej lub zanieczyszczonej.

SKUM FP 6% charakteryzują dwa mechanizmy gaśnicze. Pierwszy, to warstwa piany zapobiegająca uwalnianiu się par paliwa. Drugi efekt polega na chłodzeniu paliwa.

c6cnbop

Certyfikaty urządzeń