Rzetelny dostawca
ISO:9001

Środki pianotwórcze typu FP

Środki pianotwórcze na bazie fluorowanych środków powierzchniowo czynnych i protein. Zapewniają wytwarzanie stabilnej, płynnej piany, która szybko pokrywa powierzchnię palącego się paliwa węglowodorowego. Po ugaszeniu pożaru warstwa piany zapobiega dodatkowo nawrotowi palenia.

Zastosowanie:

  • do gaszenia pożarów paliw węglowodorowych
  • do zabezpieczania rozlewisk
  • do gaszenia pożarów materiałów stałych - ze względu na właściwości izolujące i penetrujące

SKUM FP 3%

SKUM FP 3% jest środkiem pianotwórczym bazującym na mieszaninie zhydrolizowanych protein fluorowych związków powierzchniowo czynnych

SKUM FP 6%

SKUM FP 6% jest środkiem pianotwórczym bazującym na mieszaninie zhydrolizowanych protein fluorowych związków powierzchniowo czynnych
Certyfikaty urządzeń