Rzetelny dostawca
ISO:9001

Środki pianotwórcze typu AR

Środki pianotwórcze stosowane w odpowiednim stężeniu z wodą do wytwarzania piany gaśniczej przy użyczniu specjalnych urządzeń.
Środki typu AR wytwarzają na powierzchni paliwa film polimerowy, co zabezpiecza warstwę piany przed niszczącym działaniem cieczy polarnych.

Zastosowanie:

  • do gaszenia pożarów cieczy polarnych i niepolarnych - paliwa węglowodorowe, alkohole, rozpuszczalniki i in.
  • do gaszenia pożarów ciał stałych - ze względu na własciwości zwilżające, penetrujące
  • do zabezpieczania rozlewisk przed parowaniem oraz izolacji substancji i materiałów nieobjętych pożarem poprzez wytworzenie szczelnej warstwy

SKUM ARC 1x1 LT

SKUM ARC 1x1 LT AFFF-AR jest środkiem pianotwórczym wytwarzanym na podstawie patentu i w specjalnej technologii produkcji. Jest

Ansulite A334-LV 3x3 AR-AFFF

ANSULITE® 3x3 LOW VISCOSITY AR-AFFF jest koncentratem pianotwórczym tworzącym film wodny oraz polimerowy, co pozwala na stosowanie go

SKUM ARC 3x3 UG

SKUM ARC 3x3  UG jest środkiem pianotwórczym wytwarzanym na podstawie nowego patentu i w specjalnej technologii produkcji. Specjalne
Certyfikaty urządzeń