Rzetelny dostawca
ISO:9001

Platforma pod instalację działka wodno-pianowego

Platforma pod instalację działka wodno-pianowego

Platforma działka wodno-pianowego posadowiona jest na czterech stopach fundamentowych, pod każdy słup. Rozstaw osiowy stóp fundamentowych uzależniony jest od wielkości platformy.

Wymiary podstawy stopy fundamentowej:

  • w planie 0,80x0,80 m
  • w części wyższej 0,40x0,40

​Wysokość fundamentu 1,20m, 0,20 m powyżej projektowanego terenu.

Zbrojenie podstawy dołem krzyżowo prętami #12 co 140mm.

Zbrojenie słupków pionowymi prętami #12, po trzy na każdym boku, strzemiona Ø6 w rozstawie co 150mm.

Fundamenty są posadowione na 10cm warstwie betonu podkładowego i izolacji poziomej oraz, w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych, na warstwie posypki piaskowo - żwirowej. Mocowanie mostów do fundamentów kotłowni wklejanymi Hilti.

Certyfikaty urządzeń