Rzetelny dostawca
ISO:9001

Platformy

Platforma gaśnicza to konstrukcja stalowa trwale połączona z gruntem, na której zamontowane są działka wodno-pianowe będące elementami instalacji przeciwpożarowej.

Platformy wraz z działkami rozmieszone w odpowiednich miejscach mogą zostać użyte do ochrony kilku sąsiadujących źródeł zagrożeń oraz do zwalczania pożarów rozlewisk.

Platforma pod instalację działka wodno-pianowego

Platforma działka wodno-pianowego posadowiona jest na czterech stopach fundamentowych, pod każdy słup. Rozstaw osiowy
Certyfikaty urządzeń