Rzetelny dostawca
ISO:9001

Stała instalacja

Działko wodno-pianowe sterowane ręcznie FJM-MAN

Działka FJM MAN 80, 100, 150 i 200 umożliwiają podawanie strumienia wody bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim

Działko wodno-pianowe z automatyczną oscylacją FJM WTO

Działka FJM WTO 80, 100, 150 i 200 umożliwiają podawanie strumienia wody bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim

Działko wodno-pianowe sterowane elektrycznie FJM EL

Działka FJM EL 80, 100, 150 i 200 umożliwiają podawanie strumienia wody bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim
Certyfikaty urządzeń