Rzetelny dostawca
ISO:9001

Działka wodno-pianowe

Działka wodno-pianowe to urządzenia służące do podawania wody oraz piany, wytworzonej z roztworu środka pianotwórczego w wodą.
Odpowiednia konstrukcja oraz materiały, które wykorzystuje się do produkcji tych urządzeń, zapewniają ich trwałość oraz niezawodność. Działka FJM wykorzystuje się m.in. w przemyśle petrochemicznym do zabezpieczania frontów załadowczych autocystern i cystern kolejowych oraz zbiorników z paliwem.

Działko wodno-pianowe sterowane ręcznie FJM-MAN

Działka FJM MAN 80, 100, 150 i 200 umożliwiają podawanie strumienia wody bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim

Działko wodno-pianowe z automatyczną oscylacją FJM WTO

Działka FJM WTO 80, 100, 150 i 200 umożliwiają podawanie strumienia wody bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim

Działko wodno-pianowe sterowane elektrycznie FJM EL

Działka FJM EL 80, 100, 150 i 200 umożliwiają podawanie strumienia wody bądź piany gaśniczej na znaczne odległości w szerokim
Certyfikaty urządzeń