Rzetelny dostawca
ISO:9001

Dozowniki

Skuteczność systemu gaśniczego pianowego zależy od właściwego doboru urządzeń oraz środka pianotwórczego. Zadaniem elementów dozujących jest zapewnienie właściwego stężenia roztworu koncentratu pianotwórczego z wodą, co gwarantuje optymalne parametry piany gaśniczej.

Dozowniki do pomp - seria PP i PPW, dozowniki do systemów bladder tank - seria TP i TPW
Urządzenie dynamicznie dostosowuje się do wartości przepływu i ciśnienia wody. Dokładność dozowania środka pianotwórczego jest utrzymywana mimo wahań ciśnienia i przepływu wody.

  • Materiał – mosiądz
  • Przyłącze – miedzykołnierzowe
  • Seria PPW, TPW – dozowanie już od 100l/min
  • Wydajność PP, TP – 125l/min do 37850l/min
  • Wydajność PPW , TPW– 100l/min do 18000l/min

Dozownik środka pianotwórczego PI typu around-the-pump
Przeznaczony jest do montażu na linii by-pass pomiędzy króćcem ssawnym i tłocznym pompy pożarowej. Część wody po stronie tłocznej jest kierowana na dozownik nie powodując przy tym znaczącego spadku ciśnienia.
Dozownik PI przeznaczony jest głównie do zastosowań morskich, w samochodach gaśniczych oraz stałych instalacjach pianowych.

FMX PPW MK2

Dozownik dynamicznie dostosowuje się do wartości przepływu i ciśnienia wody. Wykorzystany w nim system równowagi ciśnienia

FMX TPW MK II

Dozownik serii TPW zapewnia precyzyjne dozowanie środka pianotwórczego w szerokim zakresie przepływu i zmiennych wartościach

Zawór zapobiegający przeciekom środka pianotwórczego WAFV 80 WE

WAFV jest wykorzystywany przede wszystkim w systemach zbiorników i jest zainstalowany w linii środka pianotwórczego tuż przed

FLOWMAX CL 6"

Dozownik serii FLOWMAX CL 6" zapewnia precyzyjne dozowanie środka pianotwórczego w szerokim zakresie przepływu i zmiennych

Between Flange

Dozownik serii Between Flange ANSUL zapewnia precyzyjne dozowanie środka pianotwórczego przy minimalnej stracie ciśnienia. Wykonany
Certyfikaty urządzeń