Rzetelny dostawca
ISO:9001

O firmie

FOAMAX to polska firma, działająca od 2012 roku, specjalizująca się w tematyce zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym kierowanym w szczególności do branży logistycznej, budownictwa przemysłowego, infrastruktury strukturalnej, wojskowej czy budynków użyteczności publicznej.

Kluczowym obszarem działalności firmy jest pełnozakresowe wsparcie Klientów w zakresie dystrybucji urządzeń i produktów gaśniczych, skoncentrowane na indywidualnych oczekiwaniach i potrzebach. Szukamy rozwiązań, które spełnią oczekiwania jednocześnie wyznając zasadę, że w bezpieczeństwie nie ma kompromisów. Nasze produkty i systemy cechują się całościowym i funkcjonalnym podejściem, niezawodnością i nieustanie kontrolowaną jakością.

Pracownicy Firmy to zespół doświadczonych specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gwarantujący dobór najefektywniejszych rozwiązań dla Państwa potrzeb.

Partnerami Firmy są czołowi producenci zabezpieczeń przeciwpożarowych, systemów i środków gaśniczych ale także producenci rozwiązań monitorujących czy detekcyjnych. Szeroka i kompleksowa oferta produktowa daje nam możliwość przygotowania optymalnych rozwiązań pod niemal każdą inwestycję związaną z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w naszej części Europy.

Zachęcamy do kontaktu oraz bliższego zapoznania się naszymi produktami i usługami.

 

pdf Ogólne warunki sprzedaży - Pobierz

About us

FOAMAX is a Polish company, that has been operating since 2012, specializing in issues related to fire safety that is directed in particular to the logistics industry, industrial construction, structural infrastructure, military and retail industry (including shopping malls).

The key area of ​​our company's activity is a full-range support for customers in the distribution of fire-fighting equipment and products, focused on individual expectations and needs. We are always looking for solutions that meet expectations while adhering to the principles that there are no compromises in safety. Our products and systems are characterized by a holistic and functional approach, reliability and continuously controlled quality.

The company's employees are a team of experienced specialists in the field of fire protection, guaranteeing in the selection of the most effective solutions for your needs. We are at your disposal.

Our partners are leading manufacturers of fire protection systems and extinguishing agents, as well as manufacturers of monitoring and fire detection solutions. A wide and comprehensive product range gives us the opportunity to prepare optimal solutions for almost every investment related to fire protection in our part of Europe.

We encourage you to contact us to learn more about our products and services.

 

 

 

pdf General Terms of Sale - Download

onas

Certyfikaty urządzeń