Rzetelny dostawca
ISO:9001

Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne

W trosce o bezpieczeństwo swoich klientów podczas najtrudniejszych zmagań, jakimi są pożary w Rafineriach oraz baz Paliw firma FOAMAX przeprowadziła serie szkoleń teoretycznych oraz praktycznych przedstawiających metodologię Firmy Williams Fire and Hazard Control. Podczas wykładów teoretycznych przekazywana jest wiedza, zdobywana podczas gaszenia pożarów na tego typu obiektach. Część praktyczna obejmowała bezpieczne oraz sprawne sprawienie linii gaśniczej, obsługę mobilnych dział wodno pianowych w tym układu dozowania koncentratu środka gaśniczego pianotwórczego, Ambassador o wydajności do 22 700 l/min oraz Battler o wydajności do 45 000 l/min, które zostały dostarczone przez firmę FOAMAX.

 

Certyfikaty urządzeń